Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Dịch vụ cho thuê nhân công tại Bình Dương của Sekai chuyên cung ứng lao động để may mặc tại các công ty may mặc theo thời vụ. Do nhu cầu may mặc tại các...