Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Dịch vụ cho thuê công nhân may giày tại Bình Dương của Sekai chuyên cung ứng lao động để may giày theo thời vụ. Do nhu cầu may giày tại các công ty và cơ...