Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Cung ứng nguồn nhân lực - Cung ứng lao động thời vụ

Công ty TNHH thương mạiI dịch vụ SEKAI chuyên cung cấp dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, nhân viên theo yêu cầu của...